Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vuggestuen Skattekisten

Vuggestuen Skattekisten i Stensballe

I denne præsentation vil vi gerne fortælle jer om Skattekistens målsætninger og om hvad I kan forvente Jer, hvis I vælger at indskrive jeres barn i Vuggestuen Skattekisten.

Skattekisten åbnede d. 1. januar 2011, og har plads til 20 børn i alderen 26 uger til og med 3 år.
Vi bor i hyggelig hjemlige lokaler med 3 stuer. Lilla stue er den store stue hvor vi modtager børn om morgen og spiser morgenmad. Blå stue er lidt mindre, og er vores tumle/musik rum. Grøn stue er vores mindste stue og her laver vi kreative aktiviteter. Vi har en dejlig legeplads og alle børn er ude hver dag.
Børnene er ikke stueopdelte men bliver opdelt i mindre grupper når vi spiser og når vi laver aktiviteter.

Vi laver ugeplaner hvor børnene og personalet dagligt laver forskellige aktiviteter. Nogen går måske i hallen og laver motoriske aktiviteter, eller ud på legepladsen, mens andre laver aktiviteter inde vuggestuen. Vi har en minibus til 6 børn og 2 voksne som giver os mulighed for udflugter lidt længere væk fra vuggestuen og kan derved komme på biblioteket i Horsens eller dyreskue osv. Bussen deler vi med vores to andre institutoner Vuggestuen Evigglad og Daginstitutionen Junglehuset.

I Skattekisten er det rigtig vigtigt for os at der er "hænder nok". Derfor har vi en rigtig god personalenormering og hele 65% af personaletimerne er dækket af pædagoger. Hver familie tilknyttes en kontakt pædagog. Der er ansat:

1 pædagogisk leder

2 Pædagoger

3 pædagog medhjælper

Den pædagogiske målsætning for Vuggestuen Skattekisten:

Målsætningen for pasningstilbuddet, vil være bygget op omkring læreplanens 6 læringsstile:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Vuggestuen Skattekisten er privatejet, og I kan  forvente at personalet yder en ekstra service i forhold til børn og forældre. Vi vægter en høj faglighed og seriøsitet, i det pædagogiske arbejde. De ansatte skal brænde for arbejdet med børn og se muligheder frem for begrænsninger.

Vi vægter at dagligdagen for børnene er tryg, hjemlig, rar, genkendelig, sjovt, udviklende, socialiserende, udfordrende og spændende.

De basale behov er i højsædet.

 • Sund og nærende mad. Vi følger sundhedsstyrelsen anbefalinger, så vi har fokus på at hvert barn får ca. 80-100 gram frisk frugt og kogte grønsager og 4 forskellige slags pålæg, hvoraf den ene altid er fisk til frokost. Vores basisvarer er økologiske og frugt og grønt er økologisk eller som minimun dansk produceret.
 • Ude liv. Alle børn sover udenfor, og vi er, så vidt muligt, ude hver dag enten på vores legeplads eller på ture i lokalområdet.
 • Tryghed og nære relationer. Barnet får tilknyttet en kontaktpædagog, der står for indkøring samt afholdelse af samtaler mens barnet er i vuggestuen. Dette gør vi for at sikre at hvert enkelt barn bliver mødt, set, hørt, snakket, nusset og krammet med hver dag. Derudover udfylder personalet jævnlig et relationsskema for at sikre, at hvert enkelt barn har en tæt relation med mindst en af de voksne.
 • Hygiejne. Børnenes forskellige behov for pleje bliver tilgodeset. Bleskift og søvn bliver nedskrevet med tidspunkt. Personalet er omhyggelig med at vaske hænder, spritte finger og omhyggelig med den øvrige hygiejne. Børnene vasker hænder ved børnevask efter toilet besøg og hver dag inden formiddagsmad og frokost.
 • Socialisering. Børnene oplever både at være yngre og ældre i forhold til de andre børn. De skal både lære at tage hensyn og at være rollemodeller. Af de ældre børn kan de yngre børn lære nye udviklingstrin og blive fortrolig med fx wc ved at se de ældre børn sidde på wc. I forholdet til de jævnaldrende har barnet nogle at spejle sig i. Barnet har blandt 19 andre børn rig mulighed for at danne venskaber.

 

Pædagogik i Vuggestuen Skattekisten:

Personalet kommer til at arbejde med forskellige begreber.

 • Anerkendende pædagogik →Vi anerkender det enkelte barn, agere ud fra barnets hensigter og vi taler anerkendende og MED barnet.
 • Handlingsplaner, som indeholder de 6 områder fra læreplanerne.
 • Sociale relationer → Vi fokuserer meget på det sociale samspil mellem børnene/barn og voksen. det er igennem de sociale (lege)relationer, at børnene lærer og udvikler sig.
 • relations test/priktest -  Danner et billede over børn og voksnes relationer som er grundlæggende for det pædagogiske arbejde.
 • Ude liv/motorik/sanser → Barnet lærer gennem kroppen -  Det tilegner sig nye færdigheder ved at udforske naturen og sig selv; både motorisk og sanseligt.
 • Selvhjulpenhed→ Vi arbejder meget med selvhjulpenhed alt efter, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt (NUZO). Dette er med til at styrke barnets selvtillid og selvværd, samt at gøre barnet børnehaveparat.
 • "Alle med"  - Observationsskema, som løbende opdateres for at sikre at vi har et billede af det hele barn

Vuggestuen lægger meget vægt på at skabe de bedste rammer, for at børnene trives og udvikler sig. Børnene laver forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Personalet deler ofte børnene i mindre grupper, så nogle går tur, nogle leger på legepladsen og nogle laver aktiviteter inde. Der laves også planlagte og spontane aktiviteter med grupper af børn.

 

Dagsrytme i vuggestuen Skattekisten:

Vuggestuen åbner kl. 6.30

6.30-7.30 morgenmad

6.30-8.15 leg og samvær

8.15-8.30 alle vasker hænder

8.30 samling og formiddagsmad

9.00-10.30 planlagte og spontane aktivitet og projekter både ude og inde

10.45 alle vasker hænder

11.00 frokosten serveres

11.30 alle får en ny ble, nogle sidder på wc og derefter lægges de ud og sove

14.00 eftermiddagsfrugt/mad

Herefter leg og samvær inde/ude

Vuggestuen lukker mandag til torsdag kl. 17.00, fredag kl. 16.00.

Vi vil 1 gang før børnehavestart besøge barnets kommende børnehave i Stensballe. Det har til formål at imødekomme overgangen til børnehaven.

Vuggestuen har arrangementer såsom Bedsteforældredag, Julehygge, Fastelavn og forældrekaffe.

 

Samarbejdspartnere:

Vuggestuen har samme muligheder som de kommunale institutioner for at benytte sig af de tilbud og instanser kommunen stiller til rådighed (såsom fysioterapeut, talepædagog og PPR).

Der føres tilsyn af vuggestuen fra kommunens side.

Vuggestuen er medlem af Daginstitutionernes Lands-Organisation. (DLO)

 

Vores åbningstider er fra kl. 6.30 til kl. 17 og fredag til kl. 16